Rozstrzelane Szyrokine

Podczas wojny na wschodzie Ukrainy Szyrokine znalazło się na pierwszej linii frontu. Obok miasteczka biegnie strategiczna droga do Mariupola, o którą toczyły się ciężkie walki. Kiedy się zaczęły wszyscy mieszkańcy /około dwóch tysięcy/ opuścili swoje domy. Na fotografiach występują ochotnicy z batalionu Aratta, którzy odbili miasto z rąk separatystów i utrzymują je do dzisiaj. Kilku z tych, których sfotografowałem poległo. Robiąc ten materiał w 2016 roku, skupiłem się nie tylko na walce, ale przede wszystkim na straszliwych skutkach wojny.